فرم نظرسنجی برگزاری کنگره ملی گیاهان دارویی

فرم نظرسنجی هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
 1. .
  شرکت کننده محترم،
  خواهشمند است به منظور بهبود برنامه های علمی و اجرایی کنگره ملی گیاهان دارویی، به پرسش های زیر پاسخ دهید:
  الف) مشخصات شرکت کننده:(اختياری)

 2. نام و نام خانوادگی:
  نامعتبر
 3. جنسیت:
  ورودی نامعتبر
 4. سن:
  ورودی نامعتبر
 5. میزان تحصیلات:
  نامعتبر
 6. نام سازمان محل کار:
  نامعتبر
 7. حوزه فعالیت تخصصی:
  نامعتبر

 8. ب) نحوه برگزاری و کیفیت کنگره:(اختياری)
 9. 1- مکان برگزاری:
  ورودی نامعتبر
 10. 2- تاریخ برگزاری:
  ورودی نامعتبر
 11. 3- نحوه اطلاع رسانی و پاسخ گویی دبیرخانه علمی:
  ورودی نامعتبر
 12. 4- نحوه اطلاع رسانی و پاسخ گویی دبیرخانه اجرایی:
  ورودی نامعتبر
 13. 5- کیفیت سایت اینترنتی کنگره:
  ورودی نامعتبر
 14. 6- نحوه اطلاع رسانی جهت حضور در کنگره:
  ورودی نامعتبر
 15. 7- نحوه پذیرش و ثبت نام در محل برگزاری کنگره:
  ورودی نامعتبر
 16. 8- مراسم افتتاحیه کنگره:
  ورودی نامعتبر
 17. 9- مجری مراسم افتتاحیه:
  ورودی نامعتبر
 18. 10- امکانات صوتی، تصویری و تهویه سالن ها:
  ورودی نامعتبر
 19. 11- کیفیت سی دی مجموعه مقالات:
  ورودی نامعتبر
 20. 12- کیفیت پکیج اهدایی:
  ورودی نامعتبر
 21. 13- زمان بندی ارائه سخنرانی ها:
  ورودی نامعتبر
 22. 14- کیفیت علمی سخنرانی ها:
  ورودی نامعتبر
 23. 15- محتوای علمی پوسترهای ارائه شده در کنگره:
  ورودی نامعتبر
 24. 16- کیفیت پوسترهای ارائه شده در کنگره:
  ورودی نامعتبر
 25. 17- زمان بندی ارائه پوسترها:
  ورودی نامعتبر
 26. 18- میزان استفاده از مطالب علمی کنگره:
  ورودی نامعتبر
 27. 19- به روز بودن و نوآوری مباحث مطرح شده:
  ورودی نامعتبر
 28. 20- نحوه پذیرایی:
  ورودی نامعتبر
 29. 21- کیفیت پذیرایی:
  ورودی نامعتبر
 30. 22- نمایشگاه جانبی کنگره:
  ورودی نامعتبر

 31. پ) نحوه کسب اطلاعات راجع به برگزاری کنگره:(اختياری)
 32. ورودی نامعتبر

 33. ت)آیا پیش از این با شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی آشنایی داشته اید؟ در صورت آشنایی پیش از کنگره خواهشمند است توضیح دهید:
  ورودی نامعتبر
 34. ث)محور و موضوعاتی که برای کنگره آینده پیشنهاد می کنید:
  ورودی نامعتبر
 35. ج)سخنرانان ایرانی که برای کنگره آینده پیشنهاد می کنید و موضوعاتی که سخنران پیشنهادی در آن تبحر دارند:
  ورودی نامعتبر
 36. ح)سخنرانان خارجی که برای کنگره آینده پیشنهاد می کنید و موضوعاتی که سخنران پیشنهادی در آن تبحر دارند:
  ورودی نامعتبر
 37. خ)آیا در کنگره سال بعد شرکت خواهید کرد:
  ورودی نامعتبر
 38. علت عدم شرکت در کنگره بعدی:
  ورودی نامعتبر
 39. د) درخواست از مسئولان کنگره:
  ورودی نامعتبر
 40. ذ)پیشنهادی برای بهتر برگزار شدن کنگره:
  ورودی نامعتبر
 41. کد امنیتی:(*)
  کد امنیتی:
  جدیدکد امنیتی وارد شده نامعتبر است.

Back to top