فرم ثبت نام حامی مالی
 1. نام مدیرعامل:(*)
  الزامی
 2. نام خانوادگی مدیرعامل:(*)
  الزامی
 3. نام کامل سازمان و یا شرکت:(*)
  الزامی
 4. نام کامل سازمان و یا شرکت به انگلیسی:(*)
  الزامی
 5. زمینه فعالیت:(*)
  الزامی
 6. تلفن ثابت:(*)
  بدون خط تیره و به تعداد حداکثر 11 کاراکتر
 7. فکس:(*)
  بدون خط تیره و به تعداد حداکثر 11 کاراکتر
 8. آدرس سایت:
 9. ایمیل:(*)
  ورودی نامعتبر
 10. آدرس:(*)
  الزامی
 11. نوع حامی:(*)
  الزامی
 12. مسئول هماهنگی:
  ورودی نامعتبر
 13. تلفن همراه مسئول:(*)
  بدون خط تیره و به تعداد حداکثر 11 کاراکتر
 14. فایل ها تا حداکثر 100 کیلوبایت و با فرمت های PDF و یا JPG قابل قبول است.
 15. اسکن فیش واریزی:(*)
  حداکثر 100 کیلوبایت و به صورت PDF و یا jpg
 16. توضیحات بیشتر:
  الزامی
 17. کد امنیتی:(*)
  کد امنیتی:
  جدیدکد امنیتی وارد شده نامعتبر است.

Back to top