ثبت نام در کنگره

فرم ثبت نام جهت حضور در کنگره
 1. نام:(*)
  الزامی
 2. نام خانوادگی:(*)
  الزامی
 3. رشته تحصیلی:(*)
  الزامی
 4. مقطع تحصیلی:(*)
  الزامی
 5. سازمان:(*)
  الزامی
 6. تلفن ثابت:(*)
  بدون خط تیره و به تعداد حداکثر 11 کاراکتر
 7. تلفن همراه:(*)
  بدون خط تیره و به تعداد حداکثر 11 کاراکتر
 8. ایمیل:(*)
  ورودی نامعتبر
 9. کد مقاله:
  ورودی نامعتبر
 10. فایل ها تا حداکثر 100 کیلوبایت و با فرمت های PDF و یا JPG قابل قبول است.
 11. کارت دانشجویی:
  حداکثر 100 کیلوبایت و به صورت PDF و یا jpg
 12. کارت عضو هیئت علمی:
  حداکثر 100 کیلوبایت و به صورت PDF و یا jpg
 13. اسکن فیش واریزی:(*)
  حداکثر 100 کیلوبایت و به صورت PDF و یا jpg
 14. کد امنیتی:(*)
  کد امنیتی:
  جدیدکد امنیتی وارد شده نامعتبر است.

Back to top